НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ УКМ

  1. Підтримання і поповнення мікробного фонду культур, вивчення автентичних штамів бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, дріжджів, міцеліальних грибів, що представляють інтерес для мікробіології, біотехнології, освіти та різних галузей фундаментальних і прикладних досліджень, удосконалення системи їх класифікації, виявлення і опис нових таксонів мікроорганізмів.
  2. Видача штамів мікроорганізмів для дослідних, виробничих і навчальних цілей згідно з національним законодавством і міжнародними правилами.
  3. Депонування непатогенних мікробних культур з метою проведення патентної процедури, а також промислових і перспективних для біотехнології штамів бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, дріжджів, міцеліальних грибів, вірусів і фагів, призначених для використання в промисловості, медицині, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища і різних галузей науки.

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ПО ДЕПОНУВАННЮ I ЗБЕРIГАННЮ ШТАМIВ МIКРООРГАНIЗМIВ:

Депонування та зберігання протягом 30 років одного штаму мікроорганізму (прийом, реєстрація, перевірка життєздатності, чистоти та автентичності культури, підготовка до ліофілізації, ліофілізація, контроль виживання, гарантоване зберігання, надання інформації на запити про штам, видача свідоцтва про депонування).

  • Перевірка життєздатності та видача довідки про життєздатність.
  • Вивчення непатогенності (вірулентності) штаму.
  • Розробка та адаптація методів довгострокового зберігання культур.
  • Процедура депонування