Про нас

    Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (ІМВ НАНУ) є найбільшим провідним в Україні науково-дослідним центром, який проводить дослідження в галузі класичної мікробіології, вірусології та мікробної біотехнології. Заснований у 1928 році вченим зі світовим ім’ям, академіком Данилом Заболотним, Інститут з початку свого створення почав формувати колекцію непатогенних мікроорганізмів – Українську колекцію мікроорганізмів (УКМ, UCM).

   Основними завданнями УКМ є підтримання та поповнення мікробного фонду з метою збереження біологічного та функціонального різноманіття, вивчення сучасного таксономічного стану колекційних штамів мікроорганізмів та їх біотехнологічного потенціалу, забезпечення науково-виробничих установ промисловими та фармакопейними штамами різного призначення.

   На сьогодні УКМ є найбільшою в Україні колекцією непатогенних штамів мікроорганізмів з офіційним державним статусом. Промислово цінні патентні штами мікроорганізмів підтримуються в Депозитарії ІМВ НАНУ, який є єдиним в Україні депозитарієм, що запеспечує гарантоване державне зберігання непатогенних інноваційних мікроорганізмів. УКМ присвоєно статус «Об’єкт Національного надбання України» (Постанова КМУ від 1 квітня 1999 р. № 527) та зареєстровано у Всесвітньому центрі даних про мікроорганізми (акронім – UCM, номер – 1203). Перше видання Каталогу УКМ вийшло у 1998 році, друге – у 2007 році. Постійно оновлювана електронна версія Каталогу розміщена на сайті http://ucm.org.ua/.

   УКМ зберігає унікальні штами, що належать до різних таксономічних груп мікроорганізмів, виділених в Україні, а також типові штами, отримані з міжнародно визнаних зарубіжних колекцій. Мікробні фонди УКМ містять більше ніж 5600 культур мікроорганізмів, які представлені понад 1000 видами та 300 родами. У колекції зберігається понад 300 типових штамів різних видів, у тому числі представники видів, вперше описаних дослідниками ІМВ НАНУ (зокрема, деякі види спороутворювальних, метилотрофних, морських грамнегативних бактерій та актинобактерій). На сьогодні колекційний фонд УКМ налічує понад 3500 штамів бактерій, 1100 штамів мікроскопічних грибів і 1000 штамів дріжджів. Мікробний фонд колекції є джерелом збереження біорізноманіття природних штамів мікроорганізмів, служить основою для фундаментальних досліджень з біохімії, екології, фізіології та генетики мікроорганізмів, а також, удосконаленню їх класифікації та опису нових таксонів. Серед колекційних культур є унікальні, ізольовані та підтримувані лише в УКМ пробіотичні штами; штами-продуценти ферментів, антибіотиків, полісахаридів, антиоксидантів та інших біологічно активних речовин; стимулятори росту рослин і штами, здатні до біодеградації широкого спектру стійких органічних забруднювачів навколишнього середовища. На основі цих штамів проводяться розробки новітніх біотехнологічних препаратів для сільського господарства, медицини, ветеринарії та охорони довкілля.

   Українська колекція мікроорганізмів є унікальним об’єктом Національного надбання України, який неможливо відтворити, втрата чи знищення якого матиме незворотні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.