Про нас

Українська колекція мікроорганізмів (УКМ, UCM) заснована при одній із найстаріших біологічних установ України – Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Формування колекції почалося з часу заснування інституту у 1929 році. В колекції підтримуються штами бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, міцеліальних грибів і дріжджів, ізольовані з різних джерел, типові, фармакопейні, промислові та патентні штами.

УКМ проводить дослідження в галузі екології, систематики та діагностики бактерій родів Bacillus, Pseudomonas, Comamonas, Burkholderia, а також молочнокислих, метилотрофних, азотфіксуючих і фітопатогенних бактерій, актинобактерій родів Rhodococcus, Gordonia, Dietzia, актиноміцетів роду Streptomyces, міцеліальних грибів і дріжджів. Значна увага приділяється мікроорганізмам-продуцентам біологічно активних сполук, їх селекції та використанню в різних галузях біотехнології.

Колекція включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 р. № 527).