Законодавство

 1. Методичні рекомендації «Депонування та зберігання інноваційних мікроорганізмів» (Київ, Знання України, 2004. 108 стор.).
 2. Інструкція про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури, затверджена наказом Держпатенту України та Національної академії наук України від 26 червня 1995 р. № 106/115.
 3. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року та Інструкції до нього від 31 січня 1981 року.
 4. Guide to the Deposit of Microorganisms under Budapest Treaty – Geneva: World Intellectual Property Organization, 1998 (publication N 661(E)).
 5. Правило 28 Інструкції до Європейської патентної конвенції (1979, зміни 1996).
 6. Директива ЄС 44/98 щодо правового захисту біотехнологічних винаходів (1998).ІІ. Загальнодержавні
 7. Державні санітарні правила. ДСП 9.95.03599 “Безпека роботи з мікроорганізмами”.
 8. Закон України від 15.12.1993 № 3687 “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та змін, внесених до вказаного Закону.
 9. Закон України від 5.12.1996 № 566/96-ВР «Про ветеринарну медицину», ст.41, розділ IX.
 10. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель.
 11. Закон України від 1 листопада 1996 р. № 474/96-ВР “Про приєднання України до Будапештського договору про мiжнародне визнання депонування мiкроорганiзмiв з метою патентної процедури вiд 28 квiтня 1977 року та Iнструкцiї до нього вiд 31 сiчня 1981 року”.
 12. Методичні вказівки щодо депонування штамів мікроорганізмів, що є об’єктами заявок на винаходи. Київ,1998.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1994, № 705″Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів”.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998, № 1309 «Про розвиток державної системи депонування штамів мікроорганізмів».